Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia
Dni Nowoczesnego Wykładowcy

Dni Nowoczesnego Wykładowcy

CITK oraz Katedra i Zakład Fizjologii zapraszają Państwa na pierwszą konferencję z cyklu Dni...

OLAT

OLAT

CITK wykorzystuje platformę OLAT, która jest rozwijana przez Uniwersytet w Zuriuchu.

Sala egzaminacyjna

Sala egzaminacyjna

Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dysponuje...

  • Dni Nowoczesnego Wykładowcy

    Dni Nowoczesnego Wykładowcy

    sobota, 16, marzec 2013 21:32
  • OLAT

    OLAT

    piątek, 24, luty 2012 12:40
  • Sala egzaminacyjna

    Sala egzaminacyjna

    środa, 22, luty 2012 19:10

Regulamin CITK

Prowadząc egzaminy oraz zajęcia na platformie OLAT wyrażacie Państwo zgodę na akceptację regulaminu CITK.

 

REGULAMIN

 

§1 OGÓLNE

 

  1. Podczas korzystania z platformy OLAT wszyscy pracownicy posiadający login i hasło obligują się do przestrzegania zasad prywatności (nie udostępniania hasła i loginu osobom postronnym, zapisywania hasła w dostępnym dla postronnych osób miejscu). Brak przestrzegania powyższych zasad może w konsekwencji  doprowadzić upublicznienia bądź do utraty danych zamieszczonych na platformie.
  2. Administrator OLAT może zmienić hasło użytkownika systemu OLAT wyłącznie po jego osobistym uwiarygodnieniu.
  3. Każdy Autor może udostępniać na swoją odpowiedzialność  całość lub część zasobów systemu OLAT, którymi zarządza innym osobom. Administrator systemu OLAT nie przenosi uprawnień zasobów wytworzonych przez użytkowników systemu OLAT na inne osoby bez pisemnej zgody Autora zasobów systemu OLAT. Błędne przypisanie współautora (np. studenta o takim samym nazwisku jak wykładowca) jest na wyłączną odpowiedzialność osoby dysponującej zasobem edukacyjnym.
  4. Po zgłoszeniu chęci korzystania z systemu egzaminacyjnego OLAT CITK zapewnia możliwość przeszkolenia z zakresu korzystania z systemu.
  5. CITK zapewnia wprowadzenie i udostępnienie do egzaminowania  grup studenckich zgodnych z listami dziekańskimi. Po stronie zainteresowanej jednostki leży weryfikacja listy studentów i zgłoszenie ewentualnych zmian, poprawek bądź uzupełnień.
  6. Katedra prowadząca egzaminy na platformie OLAT wyznacza osoby (koordynatorów) odpowiedzialne za techniczną stronę przeprowadzanych egzaminów oraz za  komunikację z CITK.
  7. Katedra zapewnia odpowiednią liczbę osób, które będą odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu na Sali egzaminacyjnej (pilnowanie, weryfikacja osób, udzielanie merytorycznej pomocy podczas trwania egzaminu).
  8. Za merytoryczną treść egzaminu oraz za jego rzetelne przeprowadzenie odpowiadają upoważnione do tego osoby z jednostki prowadzącej egzamin w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia.
  9. Pracownicy CITK nie odpowiadają za zdarzenia losowe takie jak: awaria zasilania,  awaria sieci komputerowej czy inne zdarzenia losowe, którym zapobieganie nie należy do ich obowiązków

 

 § 2 – SALA

 

  1. Rezerwację sali należy dokonać najpóźniej na 1 tydzień przed planowanym egzaminem.               Rezerwację należy zgłaszać osobiście lub elektronicznie (e-mail). Rezerwacja jest aktualna dopiero po otrzymaniu potwierdzenia z CITK. Stan rezerwacji jest dostępny na stronie internetowej Centrum w kalendarzu rezerwacji.
  2. Informacja o rezerwacji powinna zawierać:
                      a.    Termin egzaminu
                      b.    Czas trwania egzaminu
                      c.    Kierunek studiów
                      d.    Liczba studentów
                      e.    Prowadzącego (osobą odpowiedzialną za przebieg egzaminu)
                      f.     Katedra, Zakład, Pracownię, Klinikę

                Wzór karty rezerwacji (załącznik 1)

  3. Aktualnie na sali egzaminacyjnej dostępne jest 114 stanowisk – maksymalna liczba miejsc egzaminacyjnych 112 (2 stanowiska awaryjne). Liczba stanowisk może ulec zmianie. Aktualna informacja o liczbie miejsc egzaminacyjnych będzie dostępna na stronie internetowej centrum

 

§ 3 – KURS

 

  1. Test i kurs zakładają osoby, które są przeszkolone z tego zakresu (odbywały szkolenia na           warsztatach organizowanych w CITK i/lub miały indywidualne szkolenia na terenie swojej  jednostki)
  2. Po zgłoszeniu gotowego testu CITK udostępni w ciągu 1 dnia roboczego możliwość jego sprawdzenia w formie ostatecznej, czyli takiej jaka będzie widoczna dla studentów w trakcie egzaminu. Odpowiedzialność za weryfikację testu leży po stronie jednostki organizującej egzamin.
  3. Za treść merytoryczną jak i parametry testu (mieszanie odpowiedzi, punktację, czas trwania  testu, próg zaliczenia itp.) ponosi odpowiedzialność jednostka przeprowadzająca egzamin.
  4. Prowadzący egzamin powinien dokonać  ostatecznego sprawdzenia testu w wersji gotowej do jego przeprowadzenia (umieszczonego w kursie) najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem testu. Centrum nie gwarantuje pełnego wsparcia w przypadku zmian wprowadzonych w terminie późniejszym, jak i nie ponosi odpowiedzialności za ich konsekwencje.
  5. Jednostka przeprowadzająca egzamin testowy jest odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniej liczby osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminu na sali egzaminacyjnej (pilnowanie, weryfikacja osób, udzielanie merytorycznej pomocy podczas trwania egzaminu).
  6. Jednostka przeprowadzająca test w formie komputerowej powinna przesłać ostateczną listę osób egzaminowanych w systemie OLAT najpóźniej 3 dni przed terminem testu. Zmiany w liście osób dopuszczonych do egzaminu wprowadzone później niż 3 dni robocze przed terminem egzaminu jest możliwe tylko i wyłącznie na odpowiedzialność prowadzącego oraz bez gwarancji poprawności zmian.
  7. Dostęp do wyników testu prowadzonego w formie on-line oraz na sali egzaminacyjnej prowadzący otrzyma po zakończeniu testu.
  8. Szczegółowe wyniki całej grupy przesyłane są do prowadzącego w ciągu jednego dnia roboczego po zakończeniu egzaminu.
  9. Archiwizacja wyników szczegółowych przesłanych przez CITK podlega jednostce zlecającej egzamin.

 

§ 4 – STUDENCI

 

  1. Studenci przystępujący do zdawania testu w formie komputerowej muszą być o tym poinformowani przez prowadzącego przedmiot.
  2. Studenci mają dostęp do testów szkoleniowych zamieszczonych na platformie OLAT w przeciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania listy osób uprawnionych. CITK informuje o terminie dostępności zasobu dla studentów wyłącznie jego właściciela (jednostkę udostępniającą zasób edukacyjny).
  3. Problemy z dostępnością do zasobów edukacyjnych nie wynikające z przyczyn technicznych studenci zgłaszają koordynatorom jednostki będącej ich właścicielem. CITK dokonuje zmiany w dostępie do zasobów edukacyjnych wyłącznie na wniosek jednostki będącej ich właścicielem.

 

 


 
 

Najbliższe egzaminy

Najbliższe warsztaty

No events

Podobne

Kto jest online

Odwiedza nas 322 gości oraz 0 użytkowników.